Дискурс Першої світової війни в романі Й. Рота «Гробівець капуцинів»

українською мовою

  • Анастасія Витрикуш Аспірант, Кафедра світової літератури, Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Йозеф Рот, Перша світова війна, Гробівець капуцинів, мілітарний дискурс

Анотація

Мета. Проаналізувати рефлексії пережитої письменником історичної події та спосіб її літературного естетизування в його пізньому романі «Гробівець капуцинів».

Дослідницька методика. Застосовано комплексний підхід, що передбачає поєднання культурно-історичного методу, принципів нового історизму, у тому числі біографічного аналізу.

Результати. Охарактеризовано прикмети зображення Першої світової війни в художньому письмі Й. Рота. Висунуто спроби пояснення причинно-наслідкових зв’язків цих прикмет, інтенції автора. Взято до уваги елементи автобіографічності, а також контекст актуальних подій в період написання роману.

Наукова новизна. Як відомо, Велика війна – один з основних мотивів творчості Й. Рота, якому, одначе, дослідники його спадщини приділили недостатньо уваги, здебільшого розглядаючи цей мотив як контекст падіння Дунайської імперії, втрати батьківщини письменника тощо. Станом на зараз тему Великої війни, як і назагал мілітарний дискурс у прозі Й. Рота, не виділено в окреме дослідження, яке б охоплювало її літературний образ у співвідношенні з реальним історичними тлом – саме це досліджується у статті, цим зумовлена її актуальність та новизна.

Практичне значення. Матеріал статті може бути використаний у подальшому дослідженні творчої спадщини Й. Рота, дискурсу Першої світової війни в літературі й назагал австрійського літературного процесу І половини ХХ ст. Короткий обсяг не дає змоги повномасштабно висвітлити дискурс Першої світової війни у пізніх романах Й. Рота, тому в даній статті лише згрубша продемонстровано та охарактеризовано основні її аспекти на прикладі роману «Гробівець капуцинів».

Опубліковано
2018-06-30
Номер
Розділ
Літератури Західної Європи і США