Образ батьківщини в есеї Герти Мюллер «Батьківщина або Оманливість речей»

українською мовою

  • Наталія Воробей Аспірант, Кафедра світової літератури, Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: батьківщина, ідентичність, художній образ, Герта Мюллер

Анотація

Мета. Метою даної статті є аналіз поняття «батьківщина», де за основу взято есе німецькомовної письменниці румунського походження, лауреатки Нобелівської премії з літератури 2009 року Герти Мюллер «Heimat oder Der Betrug der Dinge» («Батьківщина або Оманливість речей») 1997 р.

Дослідницька методика. Для дослідження використаний системний підхід із застосуванням біографічного, соціологічного методів і так званих Cultural Studies. На основі біографічного методу було встановлено тісний зв'язок творчості письменниці з її власним життєвим досвідом. На основі соціологічного методу було виокремлено основну тематику есею, а саме протиставлення меншина / корінне населення, мала / велика / історична батьківщина, зображення соціально-політичних проблем (життя в умовах диктатури, вплив та наслідки політики націонал-соціалізму та ін.). «Cultural Studies» висвітлюють проблематику етнічної приналежності, ідентичності, відношення так званої «популярної» корінної культури та культури меншини як штучного / чужого утворення на території іншої держави.

Результати. У статті представлено аналіз поняття «батьківщина» у трьох різних перспективах – мала, велика, історична батьківщина, та пов’язані з ними питання ідентичності та культурної приналежності. Досліджено проблематичне відношення Герти Мюллер до поняття «батьківщина»: представлено детальний аналіз основних художніх образів батьківщини, які створюються у Мюллер на папері, що пов’язано з особистим досвідом письменниці.

Наукова новизна. Дана стаття присвячена проблематиці поняття «батьківщина», яке в останні роки стало предметом активних досліджень в європейському просторі, проте якому в Україні приділяється мало уваги з науково-культурної перспективи. Окрім того, аналіз відбувається з нетрадиційної точки зору, так як зважаючи на актуальні трагічні події світового масштабу, а саме загрозливе повернення війн, диктатури, вимушені міграції різних національностей і т. п. батьківщина втрачає своє автентичне значення та сакральну цінність. Втрата/пошуки ідентичності, питання етнічної / культурної приналежності, почуття бездомності, страху, незахищеності, чужості / відчуження супроводжують сьогодні це поняття.

Практичне значення. Дана стаття може бути використана для подальшого вивчення та аналізу актуальної проблематики «батьківщини». Наукові результати дослідження можуть лягти в основу при написанні наукових статей, курсових та дипломних робіт літературознавчого спрямування і не тільки.

Опубліковано
2018-06-30
Номер
Розділ
Літератури Західної Європи і США