Політика редакційної колегії стосовно академічного шахрайства

Політика редакційної колегії стосовно академічного шахрайства

У випадку наявності в матеріалі елементів академічного шахрайства чи фальсифікації результатів дослідження (хаотичність у викладі матеріалу, неточність оцінок, характеристик і вистновків, відсутність чіткої концептуалізації, яка б засвідчила реальний внесок автора статті в розробку певної наукової проблематики тощо) матеріал може бути повернутий на доопрацювання.

Надіслані до редакційної колегії матеріали перевіряються на наявність плагіату.

У разі виявлення у статті явних ознак плагіату стаття відхиляється, а автор позбавляється права співпраці з виданням у майбутньому.

Уся відповідальність за якість надісланих в редакційну колегію матеріалів лежить на авторах!