ВОКАЛЬНА ФРАНКІАНА У СУЧАСНИХ ЗВУКОЗАПИСАХ КАНАДИ

Ганна Карась

Анотація


Стаття присвячена огляду сольних вокальних творів українських компо¬зиторів на слова Івана Франка, сучасний звукозапис яких здійснено в Канаді в рам¬ках міжнародного проекту антології української мистецької пісні (The Ukrainian Art Song Project). Виокремлена роль всесвітньо відомого співака Павла Гуньки з Великобританії у реалізації проекту.Ключові слова: українська мистецька пісня, Іван Франко, проект, звукозаписи, співаки.

Посилання


Азарова А. І. Солоспіви / А. І. Азарова, Т. П. Булат // Історія української музики : в 6 т. – 2-ге вид., перероб, доп. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. – Т. 2 : ХІХ століття. – С. 306–332.

Барвінський В. З музично-письменницької спадщини. Дослідження, публіцистика, листи / упоряд. В. Грабовський / Василь Барвінський. – Дрогобич: Коло, 2004. – 256 с. : іл.

Басса О. Западноукраинская камерно-вокальная музика первой трети ХХ века. Особенности развития / Оксана Басса. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 264 с.

Булат Т. Микола Лисенко / Тамара Булат. – К. : Музична Україна, 1973. – 106 с.

Булат Т. Солоспіви / Т. Булат // Історія української музики : в 6 т. – К. : Наукова думка, 1992. – Т. 4. – С. 175–204.

Загайкевич М. Лисенко і Франко : творчі взаємини однодумців / Марія Загайкевич // Микола Лисенко та українська композиторська школа : До 160-річчя від дня народження М. В. Лисенка : зб. наук. праць / упо¬ряд. і автор передмови О. В. Шевчук. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2004. – С. 98–104.

Кияновська Л. Галицька музична культура ХІХ–ХХ ст. : навч. посіб. / Л. Кияновська. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 424 с.

Козаренко О. Феномен української національної музичної мови / Олек¬сандр Козаренко ; [ред. І. Пясковський, О. Купчинський]. – Львів : НТШ, 2011. – 285 с.

Павлишин С. Василь Барвінський / С. Павлишин. – К. : Музична Україна, 1990. – 88 с.

Павлишин С. Станіслав Людкевич / С. Павлишин. – К. : Музична Украї¬на, 1974. – 54 с.

Пархоменко Л. Сокровенність сущого (до 160-річчя М. В. Лисенка) / Л. Пархоменко // Микола Лисенко та українська композиторська школа : До 160-річчя від дня народження М. В. Лисенка : зб. наук. праць / упоряд. і автор передмови О. В. Шевчук. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2004. – С. 8–19.

Сеник О. Форма солоспівів у творчості В. Барвінського / Ольга Сеник // Статті. Листи. Спогади / Василь Барвінський ; ред.-упоряд. В. Грабов¬ський. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – С. 55–59.

Степанченко Г. В. Солоспіви / Г. В. Степанченко // Історія української музики. Т. 3 : Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – К. : Наук. думка, 1990. –С. 214-235.

Штундер З. Станіслав Людкевич. Життя і творчість. Т. ІІ : (1939–1979) / Зеновія Штундер. – Жовква : Місіонер, 2009. – 360 с.

Kontakt TV: «Розмови про культуру». Marko R. Stech with Pavlo Hunka [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/ watch?v=iAhD30shS9c.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.