ОСВІТА МІСТА СТАНИСЛАВОВА В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914–1918 рр.)

Сергій Адамович

Анотація


У статті досліджено освітні процеси в Станиславові в період Першої світової війни. Проаналізовано прояви русифікаційної політики окупаційної адмі­ністрації у сфері освіти та спроби учительства міста всупереч усім складнощам соціально-економічного життя здійснювати навчальний процес.

Ключові слова: австрійська влада, російська окупаційна адміністрація, шкільництво, гімназія, дитячий садок, притулок, репресії.


Посилання


Інформаційні матеріали (постанови, оголошення за 1914 р. // ДАІФО. – Ф. 636. – Оп. 1. – Спр. 4. – 30 арк.

Інформаційні матеріали (постанови, звернення, оголошення за 1916 р. // ДАІФО. – Ф. 636. – Оп. 1. – Спр. 6. – 57 арк.

Інформаційні матеріали (постанови, звернення, оголошення за 1916 р. // Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО). – Ф. 636. – Оп. 1. – Спр. 7. – 25 арк.

Листування з генерал-губернатором, міською владою з питань благо¬устрою міста (01.10. – 31.12.1916 р.) // ДАІФО. – Ф. 528. – Оп. 1. – Спр. 43. – 199 арк.

Листування з генерал-губернатором, міською владою з питань роботи громадських, благодійних, казенних установ (01.10. – 28.12.1916 р.) // ДАІФО. – Ф. 528. – Оп. 1. – Спр. 44. – 29 арк.

Про затримання різних осіб, про обшуки, про надання посад і інші питання (2.10-28.12.1916 р.) // ДАІФО. – Ф. 528. – Оп. 1. – Спр. 51. – 136 арк.

Статистичні і інші дані по місту Станіславову (1.10 – 31.12. 1916 р.) // ДАІФО. – Ф.528. – Оп. 1. – Спр. 36 – 146 арк.

Адамович С. Станиславів у часи лихоліть Великої війни (1914–1918 рр.) / С. Адамович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 79 с.

Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. – Івано-Фран¬ківськ : Лілея-НВ, 2008. – 494 с.

Бондарев І. Війна та школа / І. Бондарев // Репортер. – Івано-Франківськ, 2012. – 24 травня. – С. 20.

Грушевський М. С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 / Грушевський М. С. – К. : Либідь, 1992. – 46 с.

Дейчаківський І. Д-р Микола Сабат – директор української гімназії в Станиславові / І. Дейчаківський. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 112 с.

Ісаїв П. Історія міста Станіславова / П. Ісаїв // Альманах Станисла¬вівської землі : зб. матеріалів до історії Станиславова і Станиславів¬щини. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. – Т. 1. – С. 32–102.

Каменецький Ю. Історія Української державної гімназії в Стани¬сла¬вові / Ю. Каменецький, О. Левицький, Т. Мацьків // Альманах Ста¬ни¬славівської землі : зб. матеріалів до історії Станиславова і Стани¬сла¬вівщини. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. – Т. 1. – С. 261–301.

Кучера І. В. Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині у 1914–1917 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / І. В. Кучера. – Чернівці, 2005 – 19 с.

Мазур О. Львів у роки Першої світової війни  О. Мазур, І. Патер // Львів. Історичні нариси. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Кри¬п’якевича НАНУ, 1996. – С. 304–324.

Моряк-Протопопова Х. Діяльність Галицького намісництва під час Першої світової війни / Х. Моряк-Протопопова // Проблеми державо¬творення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХVIІI ре¬гіональної наук.-практ. конф. – Львів : Юридичний факультет Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2012. – С. 96–99.

Пласт у Станіславові та Івано-Франківську / упоряд. А. Чемерин¬ський, В. Іваночко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 224 с. – (Серія «Моє місто» № 24).

Сабол С. ЧСВВ. Укрита фіялка – сестра Василія Глібовицька. ЧСВВ / Сабол С. ; Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі. – Пряшів : Відділ української літератури в Пряшеві, 1992. – 222 с.

Савчук Б. Твердиня віри. Історія Станіславського (Івано-Франків¬ського) монастиря сестер Василіянок / Б. Савчук. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 272 с.

Цеклер Л. Бог чує молитву. Життя Теодора Цеклера, розказане Ліллі Цеклер / Л. Цеклер. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 168 с. – (Серія «Моє місто» № 9).


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.