БОЙКІВСЬКИЙ ГОВІР У ХУДОЖНІЙ МОВІ ГРИГОРІЯ ЦЕГЛИНСЬКОГО

Ольга Самборська

Анотація


У статті досліджено використання фонетичних та граматичних особ­ливостей бойківського говору у художніх текстах Григорія Цеглинського; роз­глянуто лексичні діалектизми, використані  у його драматичних творах, які пере­дають специфіку мовного колориту, притаманного західному варіанту того­часної літературної мови.

Ключові слова: бойківський говір, діалектизм, західний варіант літера­тур­ної мови, лексико-тематична група, мовна норма.


Посилання


Ґрещук В., Ґрещук В. Діалектне слово в тексті та словнику : моногра¬фія / Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 372 с.

Лужницький Г. Передмова / Лужницький Г. // Кара совісти: Народна драма в 4-х діях // Цеглинський Г. – Львів, 1938.

Матвіяс І. Варіанти літературної мови / І. Матвіяс. – К., 1998. – 162 с.

Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок : у 2 ч. / М. Й. Ониш¬ке¬вич. – К. : Наук. думка, 1984. – 1012 с.

Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / Франко І. Я. – К. : Наукова думка, 1980. – Т. 27. – С. 44–56.

Цеглинський Г. Арґонавти / Григорій Цеглинський. – Львів, 1898. – 96 с.

Цеглинський Г. Соколики / Григорій Цеглинський. – Джерзі Ситі, 1918. – 85 с.

Цеглинський Г. Тато на заручинах / Григорій Цеглинський. – Джерзі Ситі, 1916. – 29 с.

Цеглинський Г. Шляхта ходачкова / Григорій Цеглинський. – Львів, 1911. –85 с.

Цеглинський Г. Твори / Григорій Цеглинський. – Львів : НТШ, «Над¬сяння», 2003. – 256 с.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.