МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА В СИСТЕМІ МОДАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (З НІМЕЦЬКИМИ ПАРАЛЕЛЯМИ)

Леся Солюк

Анотація


У статті досліджено модальні дієслова як формальні лексико-граматичні засоби вираження модальності. Встановлено типологічні особливості модальних дієслів на матеріалі української мови (з німецькими паралелями), а також ви­зна­чено  вплив модальних дієслів на інтенцію предиката.

Ключові слова: модальні дієслова, модальність, пропозиція, об’єктивні та суб’єктивні модальні відношення, інтенції, предикат, модальний предикатив.

 


Посилання


Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.

Мерзлякова Н. П. Система непрототипических средств выражения су¬бъектных модальних значений : дис. … канд. фил. наук / Наталия Пав¬ловна Мерзлякова. – Ижевск, 2010. – 174 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Се¬ліванова. – Полтава : Довкілля. – К., 2010. – 844 с.

Українська мова : Енциклопедія / редкол. Русанівський В. М., Таранен¬ко О. О., Зяблюк М. П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

Шендельс Е. И. Практическая грамматика немецкого языка / Е. И. Шен¬дельс. – М. : Высш. шк., 1988. – 416 с.

Helbig G. Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht / G. Helbig, J. Buscha. – Leipzig : Enzyklopädie, 1987. – 737 s.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.