№ 18 (2017)

Українознавчі студії

Зміст

ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ АПЕЛЯТИВНИХ НАЗВ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ У СЛОВНИКУ «ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ МОВІ» PDF
Василь Васильович Ґрещук 3-11
ЛОГОЕПІСТЕМА ГЛУПОТА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ВИМІР PDF
Віталій Іванович Кононенко 12-22
ПОШИРЮВАЧІ СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЧЕННЯ: СИНТАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Олексій Воробець 23-27
КАРПАТИ ЯК ОЗНАКА РОМАНТИЗОВАНОЇ ІНАКШОСТІ В ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА (на матеріалі повісті «Страсний четвер») PDF
Микола Васильчук 28-35
"Нерівна усім рівність": концепт води в емблематичному семіозі Григорія Сковороди PDF
Олександр Солецький 36-44
ХУДОЖНЯ ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИЧНОГО СПАДКУ В ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ЮРІЯ КОСАЧА PDF
Галина Стасюк 45-53
ПЕДАГОГІЧНІ ОБРІЇ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА PDF
Роман Піхманець 54-97
ВОКАЛЬНА ФРАНКІАНА У СУЧАСНИХ ЗВУКОЗАПИСАХ КАНАДИ PDF
Ганна Карась 98-106
ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ З ОБЛАСТЕЙ ДОНБАСУ ЯК ЧИННИКИ МІГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ І СОЦІАЛЬНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ PDF
Михайло Романюк, Зінаїда Смутчак 107-115
ОСВІТА МІСТА СТАНИСЛАВОВА В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914–1918 рр.) PDF
Сергій Адамович 116-122
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТВОРЕННЯ «ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА» PDF
Степан Борчук 123-130
СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ ‛АБСТРАГОВАНА ОЗНАКА’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Богдан Васильович Грещук 131-157
ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВУ В СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ (ІЗ НІМЕЦЬКИМИ ПАРАЛЕЛЯМИ) PDF
Лілія Цимбаліста 158-165
АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ «НЕВІРИ» ЯК КОРЕЛЯТА КОНЦЕПТУ «ВІРА» PDF
Оксана Гошовська 166-176
СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМ З КОМПОНЕНТОМ «МЕД» НА ТЛІ ЕТНОКУЛЬТУРИ PDF
Мар'яна Канюк 177-182
БОЙКІВСЬКИЙ ГОВІР У ХУДОЖНІЙ МОВІ ГРИГОРІЯ ЦЕГЛИНСЬКОГО PDF
Ольга Самборська 183-191
СИНТЕТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ ДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО) PDF
Іванна Вакалюк 192-199
МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА В СИСТЕМІ МОДАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (З НІМЕЦЬКИМИ ПАРАЛЕЛЯМИ) PDF
Леся Солюк 200-205
СЕМАНТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ АЛЮЗІЙ В УКРАЇНСЬКИХ МОДЕРНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ PDF
Христина Петрина 206-212

Рецензії

СЛОВОТВІРНА СПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ (Кушлик О. П. Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові : [монографія] / О. П. Кушлик. – Дрогобич : Коло, 2015. – 384 с.) PDF
Василь Васильович Ґрещук 213-217
REVIEW V.I. Kononenko (ed.) Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyiv ; Ivano-Frankivsk ; Warsau, 2015. – 316 p. PDF
oleg Ostapovych 218-220


ISSN: 2312-5691