HerasymchukV.; MaslyuchenkoO. The oscillation of separately locally Lipschitz functions. Carpathian Mathematical Publications, v. 3, n. 1, p. 22–33, 30 Jun. 2011.