Matysiak, Ł., Kazimierz Wielki University, 2 Powstancow Wielkopolskich ave., Bydgoszcz, Poland