Petravchuk, A.P., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine