Ponomarchuk, B.S., National University of Kyiv-Mohyla Academy, 2 Skovorody str., 04070, Kyiv, Ukraine