Lastivka, I.O., National Aviation University, 1 Komarova str., 03058, Kyiv, Ukraine