Ilash, N.B., Khmelnytskyi National University, 11 Instytytska str., 29016, Khmelnytskyi, Ukraine