Lagoda, O., Kyiv National University of Technologies and Design, 2 Nemyrovycha-Danchenka str., 01011, Kyiv, Ukraine