Yakymiv, R.Ya., Taras Shevchenko National University, 4 Glushkov ave., Kyiv, Ukraine