Hishchak, T.I., Ivan Franko State Pedagogical University, 24 Franka str., 82100, Drohobych, Ukraine