Baksa, V.P., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine