Balkan, Y.S., Duzce University, Konuralp Yerleshkesi, 81620, Duzce, Turkey