Leshchenko, Yu.Yu., Bogdan Khmelnytsky Cherkasy National University, 81 Shevchenka blvd., 18031, Cherkasy, Ukraine