- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Dmytryshyn, R.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Dmytryshyn, R.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Dobushovskyy, M.S., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Dorosh, A.B., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Dovbniak, T.S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Dovbnyak, T.S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Dovghey, Zh., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Dovhai, B.V., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Dovzhytska, I.M., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Dron', V.S., Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 3b Naukova str., 79060, Lviv, Ukraine
Drushlyak, M.G., Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy, Ukraine
Dubei, M.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Dyriv, M.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Dzhaliuk, N.S., Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 3b Naukova str., 79060, Lviv, Ukraine

26 - 39 of 39 items    << < 1 2