- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

F

Farajzadeh, A.P., Department of Mathematics, Razi University, 67149, Kermanshah, Iran
Fedak, O.I., Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 3b Naukova str., 79060, Lviv, Ukraine
Fedorova, M., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Fedunyk-Yaremchuk, O.V., Lesya Ukrainka East European National University, 13 Voli avenue, 43025, Lutsk, Ukraine
Fedunyk-Yaremchuk, O.V., Lesya Ukrainka Eastern European National University, 9 Potapova str., 43025, Lutsk, Ukraine
Fedunyk-Yaremchuk, O.V., Lesya Ukrainka Volyn National University, 13 Voli ave., 43025, Lutsk, Ukraine
Fedunyk-Yaremchuk, O.V., Lesya Ukrainka Volyn National University, 13 Voli avenue, 43025, Lutsk, Ukraine
Fedynyak, S.I., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Fedynyak, S.I., Ukrainian Catholic University, 2A Kozelnytska str., 79076, Lviv, Ukraine
Fehlberg Júnior, R., Federal University of Espírito Santo, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória - ES, Brazil
Ferahtia, N., Laboratory of Pures and Applied Mathematics, Department of Mathematics, Mohamed Boudiaf University of Msila, P.O. Box 166 Ichbilia, Msila 28000, Algeria
Fihel, I.R., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Filevych, P.V., Lviv Polytechnic National University, 5 Mytropolyt Andrei str., 79013, Lviv, Ukraine
Filevych, P.V., Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 50 Pekarska str., 79000, Lviv, Ukraine
Filevych, P.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Firman, T.I., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Flyud, V.M., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine; Opole University of Technology, 76 Prószkowska str., 45-758, Opole, Poland
Fotiy, O., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Fotiy, O.G., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Frei, M.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Frontczak, R., Landesbank Baden-Württemberg, 70173, Stuttgart, Germany
Fushtei, V.I., Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 3b Naukova str., 79060, Lviv, Ukraine

1 - 22 of 22 items