- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yanchenko, S.Ya., Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, 3 Tereschenkivska str., 01024, Kyiv, Ukraine
Yarmola, H.P., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Yashchuk, V.S., Oles Honchar Dnipro National University, 72 Gagarin avenue, 49010, Dnipro, Ukraine
Yilmaz, Y., Department of Mathematics, Inonu University, 44280, Malatya, Turkey
Yolacan, E., Republic of Turkey Ministry of National Education, 98 Ataturk Bulvari, Ankara, Turkey

1 - 5 of 5 items