- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yakymiv, R.Ya., Taras Shevchenko National University, 4 Glushkov ave., Kyiv, Ukraine
Yanchenko, S.Ya., Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, 3 Tereschenkivska str., 01024, Kyiv, Ukraine
Yanchenko, S.Ya., Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, 3 Tereschenkivska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Yarmola, H.P., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Yarovaya, O.A., University of the State Fiscal Service of Ukraine, 31 Universytetska str., 08205, Irpin, Ukraine
Yarovaya, O.A., University of the State Fiscal Service of Ukraine, 31 Universytetska str., 08205, Irpin, Ukraine
Yashchuk, V.S., Oles Honchar Dnipro National University, 72 Gagarin avenue, 49010, Dnipro, Ukraine
Yildirim, I., Atatürk University, Erzurum, Turkey
Yilmaz, Y., Department of Mathematics, Inonu University, 44280, Malatya, Turkey
Yolacan, E., Republic of Turkey Ministry of National Education, 98 Ataturk Bulvari, Ankara, Turkey
Yüce, S., Yildiz Technical University, 34220, Istanbul, Türkiye

1 - 11 of 11 items