Полікультурне виховання особистості крізь призму праць М. Г. Стельмаховича

  • Тетяна Атрощенко
Ключові слова: народна педагогіка, особистість, полікультурне виховання, полікультурна освіта, полікультурний простір

Анотація

У статті розкрито проблему полікультурного виховання особистості з урахуванням основоположних ідей наукової спадщини М. Стельмаховича. Схарактери-зовано поняття “полікультурне виховання”. Проаналізовано науковий погляд М.Стель-маховича щодо виховання особистості, міжетнічних стосунків, провідної ролі родини у формуванні високоморального толерантного громадянина, здатного цінувати культурні надбання як власного, так й інших народів. Розкрито поняття етнізації через концепцію М.Стельмаховича, в яке науковець вкладає поняття соціалізації особи на основі родинного, економічного, духовно-культурного життя й історичного досвіду свого народу, нації.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ