Педагогічні персоналії зарубіжжя у студіях української педагогічної компаративістики: історіографічний аспект

  • Ірина Розман
Ключові слова: історія зарубіжної освіти, зарубіжна педагогічна думка, педаго¬гічна компаративістика, історіографія педагогічної науки, педагогічна біографістика, педагогічна персоналія

Анотація

У статті здійснено історіографічний огляд студій про відомих представників зарубіжної освіти і педагогічної думки. Виходячи з узагальнювально-репрезентативного аналізу близько 30 дисертаційних праць, що висвітлюють життєдіяльність і творчу спадщину педагогічних персоналій Античності, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу (Конфуція, Аль-Фарабі, Е. Роттердамського, Я. А. Коменського, Дж. Локка, А. Дістервега, Й. Ф. Гербарта, А. Г. Франке, Н. Л. Цинцендорфа, Г. Гмайнера, Ф. С. Ґрунвінга, Е. Раєрсо-на, К. Роджерса та ін.), показано спільні риси і характеристики їхнього змістового наповнення. Увиразнено специфічні підходи науковців до висвітлення означеної проблема-тики та визначено основні тенденції, здобутки і прогалини цього наукового досвіду.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ