Становлення та розвиток жіночої середньої фахової освіти у Західній Україні (кін. ХІХ-поч. ХХ ст.)

  • Галина Сівкович
Ключові слова: жіноча фахова освіта, жіночі навчальні заклади з підготовки вчителів, навчання і виховання дівчат, культурно-освітні організації, чернечі жіночі згромадження

Анотація

У статті цілісно проаналізовано ґенезу середньої фахової жіночої освіти на захід-ноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст., простежено еволюцію середнього жіночого професійного шкільництва в регіоні, встановлено основні періоди й тенденції у його розвитку. На основі ґрунтовного аналізу наукової літератури минулого та сучасності, шкільних звітів та архівних документів досліджуваного періоду визначено організаційні основи заснування та функціонування жіночих навчально-виховних закладів з підготовки вчителів. Розкрито роль державного і громадського чинників, релігійних організацій та окремих педагогічних постатей у становленні жіночих учительських семінарій Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. Встановлено, що через що через дискриміна¬ційний характер офіційної освітньої політики в усіх адміністративних краях австрійської держави, де переважало українське населення, кількість учениць-українок у них була незначною.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ