Етнічна самосвідомість та ідентичність особистості у поліетнічному просторі сучасного світу: етнопсихологічний підхід до проблеми

  • Олександра Лисенко
Ключові слова: самосвідомість,, етнічна самосвідомість, полікультурність, етнопсихологічний підхід, ідентичність, глобалізація

Анотація

У статті проаналізовано глобалізаційні проблеми сучасного світового співтовариства щодо поліетнічності та міжкультурної взаємодії.

Автором наголошується на процесі нівеляції національної ідентичності, поглиблення поліетнічності людства, що спостерігається практично у всіх державах.

Проаналізовано питання ідентичності в історичному зрізі його становлення та розвитку.

Акцентовано увагу, що переважна більшість людей у сучасному світі не належить до жодної етнічної групи, вони є членами одного чи кількох суспільств, носіями кількох культур.

Опубліковано
2017-02-17
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ