Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища

  • Наталія Кирста
Ключові слова: професійна підготовка, корекційно-педагогічна діяльність, компоненти готовності, порушення психофізичного розвитку

Анотація

У статті висвітлено особливості професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього простору. Розглянуто структуру готовності студентів до корекційно-педагогічної діяльності, що представлена покомпонентно. Встановлено низку причин, що перешкоджають впровадженню інклюзії в освітні заклади. Визначено спектр психолого-педагогічної і спеціальної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільного профілю, що забезпечує комплексне вивчення дітей з ООП та відповідний добір ефективних технологій і прийомів корекційно-розвивального навчання кожної категорії вихованців.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ВИЩА ШКОЛА