Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства

  • Алла Коломієць
  • Наталія Лазаренко
  • Євген Громов
Ключові слова: моніторинг наукової діяльності, наукова активність, наукова продуктивність, наукова співпраця, організація наукової діяльності, педагогічний університет

Анотація

У статті визначено основні концептуальні засади організації наукової діяльності педагогічних університетів, проблеми  і завдання, що стоять перед ними. З’ясовано, що невирішеними проблемами залишаються: імплементація найсучасніших наукових досягнень у зміст підготовки вчителів-предметників; популяризація і маркетинг науково-педагогічних здобутків; посилення наукових зв’язків з іноземними ВНЗ;  розширення участі в міжнародних наукових проектах тощо.

Визначені основні принципи і пріоритетні напрями наукового забезпечення підготовки висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних кадрів. Проаналізовані практичні результати організації наукової роботи в педагогічному університеті з урахуванням визначених концептуальних засад.

Номер
Розділ
ВИЩА ШКОЛА