Актуальні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів іноземної мови

  • Оксана Рогульська
Ключові слова: методологічні підходи, підготовка майбутніх учителів іноземної мови, заклади вищої освіти

Анотація

В статті обґрунтовано сучасні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів іноземної мови, а саме: системний, компетентісний, аксіологічний, культуро-логічний, діяльністий, комунікативний, центрований на студенті, міждисциплінарний. Оскільки завдання закладів вищої освіти полягають у створенні та впровадженні нових підходів до навчання, застосування яких сприятиме якості підготовки майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах Нової української школи, в статті йдеться про необхідність перенесення уваги з процесу навчання на його результат, а відтак про доцільність запровадження актуальних сьогодні методологічних підходів до підготовки майбутніх учителів.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ВИЩА ШКОЛА