Професійна підготовка майбутніх педагогів з ритміки і хореографії для дошкільної та початкової галузі освіти

  • Петро Коваль
Ключові слова: професійна підготовка, гармонійний розвиток, хореографічне мистецтво, ритміка і хореогрфія

Анотація

У статті розкрито важливість підготовки вчителів дошкільної та початкової освіти з ритміки і хореографії, охарактеризовано значення хореографічного мистецтва у гармонійному розвитку дитини та підготовку майбутнього вчителя до таких занять, визначено основні складові занять з ритміки і хореографії

Номер
Розділ
ВИЩА ШКОЛА