Упровадження подкастів як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх економістів

  • Ольга Лисак
Ключові слова: подкаст, навички аудіювання, комунікативна компетентність, сприйняття на слух

Анотація

Сформована іншомовна компетентність дозволяє студентам брати участь у програмах академічного обміну та надає кращі можливості працевлаштування спеціаліста. У статті розглянуто особливості використання подкастів на заняттях іноземної мови професійного спрямування. Запропоновано інтерактивні методи перевірки розуміння подкастів на слух. Надано огляд найбільш прийнятних ресурсів для використання при формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутніх економістів. Розглянуто шляхи використання подкастів на занятті з метою розвитку навичок аудіювання, говоріння, а також засвоєння лексичного та граматичного матеріалу. У статті надається роз’яснення можливостям самостійної роботи студентів над подкастами.

Номер
Розділ
ВИЩА ШКОЛА