Сучасні стратегії професійної підготовки майбутнього фахівця дошкільної галузі освіти у ВНЗ України

  • Неллі Лисенко
Ключові слова: професіоналізм, стратегія, освіта, підготовка, дитина, педагог

Анотація

У статті проаналізовано актуальні погляди на професійну підготовку майбутніх педагогів ДНЗ з т.з. пошуків шляхів її удосконалення в руслі реформування змісту освіти України на шляху до європейської спільноти

Номер
Розділ
ВИЩА ШКОЛА