Особливості підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів на сучасному етапі

  • Наталія Матвеєва
Ключові слова: мобільність, рофесіоналізм, критерії, професійна свідомість, саморозвиток, професійна готовність

Анотація

У статті автор розкриває основні завдання щодо формування майбутнього педагога; виокремлює критерії визначення рівня готовності до подальшої професійної діяльності та чинники впливу на ефективність навчання майбутніх спеціалістів; накреслює основні шляхи підвищення якості вищої педагогічної освіти на сучасному етапі.

Номер
Розділ
ВИЩА ШКОЛА