Педагогічний менеджмент у змісті професійної підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти

  • Маріанна Матішак
Ключові слова: педагогічний менеджмент, майбутні магістри, дошкільна освіта, управлінська компетентність

Анотація

У статті узагальнено особливості підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти до здійснення педагогічного менеджменту, з’ясовано його роль у професійному становленні фахівців. Виокремлено й проаналізовано змістове наповнення різних аспектів педагогічного менеджменту, а саме: когнітивно-змістового, діяльнісного, рефлексивного та ціннісно-мотиваційного.

Номер
Розділ
ВИЩА ШКОЛА