Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів в умовах сьогодення: теорія і практика

  • Людмила Мацук
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, навчання і виховання, молодші школярі, патріотичні почуття, самосвідомість, гідність, мужність, обов’язок, відповідальність

Анотація

У статті окреслено низку підходів до формування ціннісних орієнтацій молод­ших школярів на сучасному етапі. Одним із найважливіших завдань школи в умовах національного відродження України постає виховання гармонійної, духовно багатої та національно свідомої особистості. Виховання сучасного покоління потребує серйозного оновлення змісту освіти, розробки широкого спектра проблем, пов’язаних з формуван­ням світоглядних орієнтацій особистості, розвитком й активності, самостійності, свідомості, самосвідомості. Розв’язання означеної проблеми можливо за умови оптимізації управління процесом виховання за допомогою гуманізації освіти, що має забезпечити утвердження пріоритету загальнолюдських цінностей у суспільстві

Опубліковано
2017-02-17
Номер
Розділ
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ