Виховання доброзичливості у дітей дошкільного віку як педагогічна проблема

  • Леоніда Пісоцька
Ключові слова: дошкільники, моральне виховання, моральні норми, моральна поведінка, доброзичливість, доброзичливі взаємини

Анотація

У статті розкрито актуальність виховання доброзичливості у дітей дошкільного віку, обумовлену необхідністю гуманізації внутрішнього світу особистості, підвищенням духовного потенціалу кожного, утвердженням ідеалів добра, честі, милосердя, виховання, починаючи з дошкільного віку, готовності кожної особистості до конструктивної взаємодії з оточуючим світом. Акцентовано увагу на різних трактуваннях поняття “доброзичливість”. Розкрито окремі форми роботи з дітьми дошкільного віку щодо виховання доброзичливості у них.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ