Формування ціннісних орієнтацій майбутнього педагога-музиканта як суб’єкта музично-просвітницької діяльності

  • Фань Чженьсюань
Ключові слова: музично-просвітницька діяльність, педагог-музикант, гуманістичні цінності, ціннісні орієнтації студентів, професійна мотивація

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності формування ціннісних орієнтацій майбутнього педагога-музиканта як основи професійної готовності фахівця до музично-просвітницької діяльності. Музично-просвітницька діяльність розглядається як один із різновидів професійної діяльності педагога-музиканта, що реалізується з педагогічною метою засобами музичного мистецтва та забезпечує здійснення популяризаторської, культуро-творчої, виховної функцій. Визначено специфіку ціннісної сфери майбутнього педагога-музиканта як суб’єкта музично-просвітницької діяльності. Висвітлено цінності і пріоритети, що складають основу професійної готовності педагога-музиканта до музично-просвітницької діяльності.
Досліджено процес формування ціннісних орієнтацій педагогів-музикантів, що залежить від наявності в них професійної мотивації, спонукання до дії, інтересу до музичного просвітництва як педагогічного феномену.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ