Формування професійних цінностей майбутніх педагогів у позааудиторній роботі закладів вищої освіти

  • Олена Гомонюк
Ключові слова: формування, професійні цінності, майбутні педагоги, позааудиторна робота, заклади вищої освіти

Анотація

Однією з головних вимог сучасної вищої освіти є поєднання навчального процесу з позааудиторною роботою студентів. Адже позааудиторна робота як невід’ємна частина особистісного зростання майбутнього педагога сприяє удосконаленню його професійно-педагогічної культури, розвитку професійно важливих якостей цінностей, особистісному становленню та виробленню власної педагогічної позиції.
Сама природа феноменів “професійні цінності”, “особистісний зміст” визначає неможливість прямого запозичення або приєднання до ціннісно-смислових установок інших суб’єктів або прийнятих у професійних колах, суспільстві. Специфіка процесу засвоєння ціннісного змісту, а саме те, що цінності й зміст не передаються тим самим шляхом, що й знання, уміння, навички, визначає необхідність пошуку нетрадиційних освітніх технологій, спрямованих на засвоєння специфічного ціннісного знання, що сприяє становленню особистісної “ціннісної картини світу” і педагогічної реальності, зокрема активної реконструкції, аналізу та поетапної корекції змісту цінностей професійної діяльності майбутнього педагога убік прийняття їхнього гуманістичного змісту. Тому професійні цінності педагога мають зливатися з загальнолюдськими і національними цінностями.
У статті розглянуто особливості формування професійних цінностей майбутніх педагогів у позааудиторній роботі закладів вищої освіти.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ