Вітально-чуттєві цінності людини – суб’єкта, носія і творця ціннісного потенціалу

  • Олександра Лисенко
Ключові слова: аксіологія, цінності, персоналізм, евдемонізм

Анотація

У статті крізь призму аксіологічного потенціалу аналізуються проблеми загальнолюдських цінностей, зокрема вітально-чуттєві. Автором стверджується, що поняття цінностей присутнє у повсякденному житті, тому проблемою цінностей займаються психологічні науки та педагогіка.
Цінності досліджує також соціологія, котра аналізує суспільні цінності і пов’язану із ними поведінку.
Людина реалізується та формується через цінності, тому можемо говорити про аксіотропізм, присутній у людській природі. Позитивні цінності формують людину, антицінності її руйнують. Світ людини, позбавлений цінностей, був би аксіологічно нейтральним та екзистенційно пустим.
Філософія цінностей є істотною для персоналістичної педагогіки.
Людина, завдяки своїм чуттєвим якостям, інтелекту та волі – є водночас об’єктом і суб’єктом власної рефлексії.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ