Вимоги до організаційно-педагогічних умов дистанційного професійного навчання

  • Світлана Кравець
Ключові слова: інформатизація освіти, дистанційна освіта, дистанційне професійне навчання, технології дистанційного професійного навчання, організаційно-педагогічні умови, заклади професійної освіти

Анотація

Актуальність пошуку шляхів поєднання традиційних форм, методів, технологій навчання із інформаційними технологіями зумовлюється інноваційними процесами інформатизації суспільства. У статті схарактеризовано дистанційну форму здобуття освіти й з’ясовано, що системне використання технологій дистанційного навчання є невід’ємним процесом інформатизації освіти.
Узагальнено вимоги до організаційно-педагогічних умов дистанційного професійного навчання у контексті інформатизації освіти, якими є: нормативні, технічні, педагогічні та особистісно-професійні. Систематизовано три блоки організаційно-педагогічних умов (організаційно-технічний, змістово-процесуальний, особистісно-професійний), які сприя¬ють ефективному впровадженню технологій дистанційного професійного навчання й забезпечують соціальний ефект.

Опубліковано
2018-09-28
Номер
Розділ
ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ