Забезпечення прав і свобод людини: генеза та сучасний нормативно-правовий дискурс

  • Андрій Танько
Ключові слова: права, свободи людини, особисті права і свободи людини, демократичне суспільство, держава і громада, правова система, органи внутрішніх справ, правоохоронна діяльність

Анотація

У статті в контексті аналізу історичних передумов сучасного міжнародного та вітчизняного нормативного законодавства досліджено питання забезпечення прав і свобод людини як пріоритету функціонування правової держави, висвітлено сутність провідних дефініцій “права” і “свободи”, що становлять орієнтир для розгортання демократичних процесів в українському суспільстві. Проаналізовано суспільне призначення спеціальних державних інститутів, що здійснюють правоохоронну діяльність, зокрема, визначено провідну роль структур органів внутрішніх справ у забезпеченні прав та свобод людини. Доведено, що пріоритет прав і свобод людини є важливим орієнтиром для реалізації правоохоронної функції держави.

Опубліковано
2019-11-15
Розділ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ