Формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця сфери послуг

  • Юрій Завалевський
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможна особистість майбутнього фахівця, фахівець сфери послуг, соціальні особистісні якості фахівця, психологічних, когнітивних та поведінкові якості

Анотація

Дослідження сфокусовано на з’ясування особливостей формування конкуренто-спроможності майбутнього фахівця сфери послуг в сучасних закладах професійно-технічної освіти. Зауважено на необхідності подолання суперечності між важливістю подолання потреби економіки у конкурентоспроможних кваліфікованих робітниках і недостатнім теоретико – методичним забезпеченням педагогічного процесу формування цієї якості у майбутніх фахівців сфери послуг. Зроблено висновок про те, що професійно-технічним закладам освіти потрібно формувати систему зазначених ключових якостей майбутнього конкурентоспроможного фахівця сфери послуг та створювати освітні умови за яких буде формуватися його конкурентоспроможність.

Опубліковано
2019-11-15
Розділ
ВИЩА ШКОЛА