Особистісно-рефлексивний компонент соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників: характеристика сформованості

  • Ірина Сидорук
Ключові слова: компетентність, соціальна компетентність, особистісно-рефлексивний компонент, майбутні соціальні працівники

Анотація

У статті охарактеризовано особистісно-рефлексивний компонент соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників, представлено критерії, показники його сформованості, діагностичний інструментарій щодо визначення рівня розвитку досліджуваного компоненту. Наведено результати констатувального експерименту щодо визначення рівня сформованості особистісно-рефлексивного компоненту соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників. У результаті аналізу експеримен-тальних даних виявлено переважно середній та низький рівні сформованості досліджува-ного компоненту у переважної більшості студентів, що в свою чергу, потребує особливої уваги при впровадженні програми дослідно-експериментальної роботи з формування соціальної компетентності студентів.

Опубліковано
2019-11-15
Розділ
ВИЩА ШКОЛА