Методологічні засади розвитку духовності дошкільнят в умовах гри

  • Ольга Климишин
Ключові слова: особистість, дошкільний вік, духовність, духовний розвиток, духовний потенціал, гра, сюжетно-рольова гра

Анотація

В статті представлено авторській підхід до розгляду методологічних засад розвитку духовності дошкільнят в умовах гри. Відправним методологічним положення підходу є трактування духовності як складної динамічної системи смислових утворень особистості, репрезентованої етичним, естетичним, інтелектуальним та екзистенційним змістами процесів відображення та конструювання дійсності. Аргументовано вибір гри як методу розвитку духовності особистості дошкільнят: гра є природовідповідним методом розвитку духовності, оскільки за своїм психологічним змістом максимально наближена до психологічного змісту феномену духовності, а саме – реалізації свободи вибору, діалогічності людини. Подано короткий зміст авторської програми розвитку духовності дошкільнят “Розвиваємо духовність дитини граючись” та описано процедуру реалізації тематичних сюжетно-рольових ігор дидактичного спрямування відповідно до струк¬турних складових духовності особистості.

Опубліковано
2019-11-15
Розділ
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ