Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до використання STEM-технологій в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів

  • Валентина Мірошниченко
  • Олег Ставицький
Ключові слова: формування готовності, майбутні офіцери, STEM-технології, освітній процес, професійні компетентності, критичне мислення, педагогічні умови

Анотація

Стаття присвячена визначенню та обґрунтуванню педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів до використання STEM-технологій в освітньому процесі.
Готовність майбутніх офіцерів до використання STEM-технологій в освітньому процесі авторами розуміється як інтегрована характеристика особистості, що ґрунтується на усвідомленні курсантами ролі STEM-технологій як вагомого чинника набуття професійними компетентностями на основі міждисциплінарних зв’язків, здатності до творчості та критичного професійного мислення.
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та з метою вдосконалення процесу формування готовності майбутніх офіцерів до використання STEM-технологій в освітньому процесі визначено такі педагогічні умови: формування професійної мотивації майбутніх офіцерів за допомогою STEM-методик; запровадження спецкурсу “використан-ня STEM-технологій у вищій військовій школі”; підготовка науково-педагогічних кадрів до застосування stem-технологій в освітньому процесі; методичне забезпечення використання stem-технологій в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів.

Опубліковано
2019-11-15
Розділ
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ