Теоретичні і практичні підходи до впровадження інклюзивної освіти: сучасні наукові дослідження

  • Тетяна Кудярська
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами (ООП), інтеграція дітей з особливостями психофізичного розвитку, показники готовності педагогів до роботи із дітьми з ООП

Анотація

Стаття присвячена аналізу праць вітчизняних вчених, які займалися вивченням питання впровадження інклюзивної освіти в Україні, визначення основних категоріальних понять, теоретико-методологічних основ формування новітніх підходів до організації освітнього процесу в інклюзивних закладах, аргументації доцільності застосування специфічних навчально-виховних засобів. Особлива увага у статті приділяється проблемі кадрового забезпечення інклюзивної освіти, необхідності створення команди фахівців для спільної роботи з дитиною з особливими освітніми потребами в кожному випадку зокрема. Наведено приклади структури готовності майбутніх фахівців до роботи в початковій школі як з здоровими дітьми, так і з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Опубліковано
2019-11-15
Розділ
ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ