[1]
MykhailyshynL. and VasylchenkoS. 2020. Why do developed economies become vulnerable to economic cycles?. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 7, 3 (Nov. 2020), 156-162. DOI:https://doi.org/10.15330/jpnu.7.3.156-162.