[1]
MaksymivY., YakubivV., HryhorukI. and KravtsivV. 2021. Development of Circular Economy Concept: Historical Background . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 8, 3 (Nov. 2021), 120-129. DOI:https://doi.org/10.15330/jpnu.8.3.120-129.