KotsyubynskyV., MoklyakV., & OstafiychukB. (2014). Mossbauer Study of Yttrium Iron Carnet Epitaxial Films Magnetic Microstructure. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 1(1), 81-86. https://doi.org/10.15330/jpnu.1.1.81-86